top of page

Tjänster

Föreläsningar

Hur ser det nya normala ut? Vad behöver utvecklas i vår verksamhet för att möta framtidens utmaningar? Föreläsningar för att öka kunskaper och ge inspiration. 

Analyser och research

Varje uppdrag inleds med en analys med vårt eget koncept "InterSafe". Där fastställs uppdragsgivarens nuläge, behov och framtidsutmaningar där säkerhetsperspektivet genomsyrar allt. 

Strategier & rådgivning

Strategier och handlingsplaner för att skapa resultat. Seniora rådgivare arbetar förtroendefullt och nära uppdragsgivaren 24/7, både strategiskt och operativt.  

Prispaket
bottom of page